Con thơ quấy khóc đêm, nhà nghi có vong

.Bé quấy khóc đêm – nhà nghi có vong, âm khí nhiều, lạnh lẽo hay ốm…
.
1 – Bạn hãy tìm Chú Thủ lăng nghiêm và Chú Đại bi mở liên tục cả ngày. đến đêm thì mở nhỏ đi. sau vài ngày nếu mọi chuyện ổn thì mở nhỏ dần và giảm thời gian đi. (Link bác tụng ở đây)
2 – Lau gừng và đốt bồ kết ngải cứu khô xông nhà. Đọc kỹ bài “Cách xử lý ngôi nhà ma ám”.
Hãy làm thử đi và báo cáo lại kết quả để mọi người cùng tham khảo.

Bình luận

bình luận