Trẻ quấy khóc đêm, khó ngủ, người lớn ngủ hay bị bóng đè-mê linh tinh

TRẺ QUẤY KHÓC ĐÊM, KHÓ NGỦ.
NGƯỜI LỚN NGỦ HAY BỊ BÓNG ĐÈ – mê linh tinh
.
Hãy mở chú THỦ LĂNG NGHIÊM này thử xem. Tua đi tua lại nhiều lần. Hiệu quả đến trên 80%
Lúc đầu mở to, sau mở nhỏ cho dễ ngủ.
Dùng nhiều quá nó cũng nhàm (nhờn thuốc) nên mở vào tối đêm.

https://soundcloud.com/nguy-n-tr-ng-h-ng-675563196/chu-thu-lang-nghiem-mp3

Bình luận

bình luận

0 0 0 0