Chữa ho, sổ mũi, cảm mạo cho bé từ 1 đến 1200 tháng (100 tuổi)

Để chữa ho, sổ mũi hay cảm mạo bạn có thể làm cho bé từ 30 ngày trở lên. Da bàn chân dầy nên không sợ phỏng hay bỏng vì dầu nóng. Bạn có thể dùng bất cứ loại dầu gió nào cũng được.
Mới bị chỉ làm 1 lần là khỏi. BỊ lâu cũng chỉ 2 – 3 tôi là hết.
QUAN TRONG NHẤT LÀ HẾT SỔ MŨI – HẾT SỔ MŨI – LÀ HẾT HO, HẾT VIÊM HỌNG.
Ngủ dậy buổi trưa, hay sáng đều phải bóc miếng Cao Salonpas ra ngay.

https://www.youtube.com/watch?v=v8GKHUdGGJg

Bình luận

bình luận

0 0 0 0